วิธีตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์ไทรอัมพ์ ที่ถูกต้อง! และการล้างโซ่ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

วิธีตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์ไทรอัมพ์ ที่ถูกต้อง! และการล้างโซ่ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

1. การตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์

การ ตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์ อย่างไรให้ถูกวิธี?
การตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ถูกวิธี?

เตรียมอุปกรณ์ให้ครบเพื่อให้คุณสามารถตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์ได้อย่างสะดวกสบาย เพราะมันต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ประแจเบอร์ต่างๆ ซึ่งส่วนมากอาจจะเป็นประแจเบอร์ 14 และประแจเบอร์ 12 เพื่อให้คุณสามารถตั้งโซ่กันได้อย่างสะดวกสบาย และต้องเตรียมประแจสำหรับคลายล้อหลังด้วยเพื่อความสะดวกในการตั้งโซ่

คลายล้อหลัง โดยใช้ประแจแต่ไม่ต้องคลายทั้งหมด แค่คลายล้อหลังมาประมาณ 1 เซนติเมตร ก็สามารถปรับตั้งโซ่ได้ คือแต่ละคันอาจจะไม่เท่ากัน แต่วัตถุประสงค์ของเราคือต้องการคลายล้อหลังให้พอประมาณ เพื่อให้เราสามารถตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์ได้ และเมื่อตั้งโซ่เรียบร้อย ต้องหมุนน็อตที่คลายกลับเข้าที่เดิมด้วย

คลายน็อตล็อคหางปลาเพื่อตั้งโซ่ โดยใช้ประแจเบอร์ 14 คลายน็อตด้านใน ใช้ประแจเบอร์ 12 คลายน็อตด้านนอก เพียงเท่านี้ก็สามารถเริ่มทำการตั้งโซ่ได้แล้ว โดยคุณต้องทำการตั้งโซ่ให้มันได้ระดับ และการตั้งระยะความตึงโซ่ต้องตั้งให้ได้ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้โซ่ของคุณสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

ขันโซ่ให้ตึงขึ้น เมื่อขันโซ่ได้ตึงเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถล้างโซ่ มอเตอร์ไซค์ได้ ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ในระยะยาว เพราะมีโซ่ที่ดี ในการช่วยขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์ แต่คุณจะต้องขันโซ่และขันน็อตต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อให้คุณสามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างปลอดภัย และอุ่นใจในการขับขี่ด้วย

การตั้งระยะความตึงโซ่ที่ได้มาตรฐาน ต้องมีระยะเท่าไรดี
การตั้งระยะความตึงโซ่ที่ได้มาตรฐาน ต้องมีระยะเท่าไรดี

ขันตรงแกนล้อให้เรียบร้อย ถือเป็นขั้นตอนต่อมาหลังจากการขันโซ่ให้ตึงดีแล้ว เพราะเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ส่วนเรื่องใช้อะไรล้างโซ่ มอเตอร์ไซค์ก็ค่อยมาอ่านต่อในส่วนต่อไป เพราะเราจะอธิบายเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับโซ่มอเตอร์ไซค์อย่างครบถ้วน

เมื่อขันอะไรเรียบร้อยแล้วให้เช็คระยะว่าได้ตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานมอเตอร์ไซค์ได้อย่างสะดวกสบาย และทำให้คุณมีความปลอดภัยในการใช้งานมอเตอร์ไซค์ด้วย และควรทำความสะอาดบริเวณที่เลอะให้เรียบร้อย เพื่อให้มอเตอร์ไซค์ของคุณมีความสวยงามและหรูหรา

ตั้งให้มีระยะห่างจากสวิงอาร์มประมาณ 4 เซนติเมตร ถือเป็นการตั้งระยะความตึงโซ่ที่ได้มาตรฐาน ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของคุณสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และป้องกันปัญหาโซ่ขาดได้ด้วย ทำให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบาย และขับขี่ได้อย่างอุ่นใจด้วย

2. การทำความสะอาดโซ่มอเตอร์ไซค์หลังจากการตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์

ตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์ และการทำความโซ่ สำคัญหรือไม่
ตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์และการทำความโซ่ สำคัญหรือไม่

เตรียมผ้าสะอาดสำหรับการทำความสะอาดโซ่มอเตอร์ไซค์ ถือเป็นสิ่งที่ต้องทำหลังจากการตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์เลย เพื่อให้โซ่มอเตอร์ไซค์มีความสะอาดและมีการตั้งค่าที่ได้มาตรฐานทำให้คุณสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้งานโซ่มอเตอร์ไซค์ได้ในระยะยาวด้วย และทำให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

เตรียมสบู่แฟ้ม หรือสเปรย์ล้างโซ่เพื่อล้างโซ่ มอเตอร์ไซค์ได้ เพราะจะทำให้โซ่มอเตอร์ไซค์ของคุณสะอาดและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีในระยะยาว ทำให้การขับเคลื่อนมีความสะดวกสบาย ทำให้คุณสามารถขับรถได้ง่ายขึ้น และช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

เตรียมจาระบีใสใส่โซ่ เมื่อมีการล้างและมีการตั้งระยะความตึงโซ่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถใส่จาระบีเพื่อหล่อลื่นตัวโซ่ได้เลย เพื่อให้โซ่รถมอเตอร์ไซค์สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ

ขั้นแรกเอาสเปรย์ฉีดโซ่ให้ครบวงรอบ ถือเป็นสิ่งที่ควรทำหลังจากการล้างโซ่ มอเตอร์ไซค์เรียบร้อย เพื่อให้มอเตอร์ไซค์ของคุณสามารถใช้งานได้ดีและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยด้วย

ใช้อะไรล้างโซ่ มอเตอร์ไซค์ง่ายและสะดวกสบายขึ้น
ใช้อะไรล้างโซ่ มอเตอร์ไซค์ง่ายและสะดวกสบายขึ้น

เช็ดคราบสกปรกให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้คุณคงได้ข้อสรุปแล้วว่าใช้อะไรล้างโซ่ มอเตอร์ไซค์ ดังนั้นควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้คุณสามารถล้างโซ่ได้อย่างสะดวกสบาย และได้โซ่ที่สะอาดไว้ใช้งานในระยะยาวด้วย

ใช้จารบีหล่อลื่นลงไปในร่องโซ่ ถือเป็นสิ่งที่ต้องทำหลังจากดำเนินการการตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์และทำความสะอาดโซ่มอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้โซ่ของรถมอเตอร์ไซค์ของคุณสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทำให้คุณเกิดความอุ่นใจในการขับขี่ด้วย

ใช้ผ้าทำความสะอาดส่วนที่จารบีเลอะ ถือว่าผ้าเป็นคำตอบที่ดีของคำถามที่ว่าใช้อะไรล้างโซ่ มอเตอร์ไซค์เลย เพราะผ้าจะมีความเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณมีโซ่มอเตอร์ไชค์ที่สะอาด และมีตัวรถมอเตอร์ไซค์ที่สะอาด ทำให้คุณสามารถขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจสุดเท่ไปรับสาวได้อย่างอุ่นใจ

3. สรุปการตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์และการทำความสะอาดโซ่

การตั้งโซ่ มอเตอร์ไซค์และการล้างโซ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ เพราะหากไม่มีการตั้งโซ่เป็นประจำอาจจะทำให้โซ่ขาด หรือทำให้โซ่หย่อน ซึ่งทั้งสองกรณีอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ ดังนั้นควรตั้งโซ่และล้างโซ่เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้โซ่มอเตอร์ไซค์สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีในระยะยาว

ซึ่งท่านสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของไทรอัมพ์ได้ที่ Triumph Bangkok Ram (ไทรอัมพ์ รามคำแหง)ได้ ซึ่งเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00น. หรือติดต่อผ่าน Line : @triumphbangkokram ก็ได้ ส่วนท่านใดที่มีคำถามสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย เรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถามเพื่อให้ท่านได้ไทรอัมพ์ที่ถูกใจไปใช้งาน
บทความที่น่าสนใจ

Gentleman Night Party #2

Triumph Bangkok Ram ขอเชิญชาวไทรอัมพ์ร่วมงาน Gentleman Night Party #2 ที่ร้าน Concept Bar รามคำแหง วันที่ 29 มิ.ย. 67 เวลา 16.00 – 22.00 น.

อ่านต่อ

T-SERIES MEETING #1

TRIUMPH BANGKOK RAM ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆ ชาวไทรอัมพ์ 400 SERIES ทุกท่าน มาพบปะพูดคุยและทำความรู้จักกันในงาน “T-SERIES MEETING #1”

อ่านต่อ

โปรโมชั่นส่งท้ายฤดูร้อน ข้อเสนอสูงสุด 250,000 บาท พร้อมส่งรถฟรีทั่วประเทศไทย

โปรโมชั่นรถไทรอัมพ์ ข้อเสนอทางการเงินสูงสุดถึง 250,000 บาท* ฟรีประกันภัยชั้น 1 และส่งรถฟรีทั่วประเทศ วันนี้-31 พ.ค. 67

อ่านต่อ