ตารางผ่อน Triumph

ประจำเดือนธันวาคม 2021

ตารางผ่อน Trident660
รุ่น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
จำนวนเงินดาวน์ (บาท)
อัตราเงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท)
ค้ำประกัน
ยอดดอกเบี้ย
ต่อปี
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน(บาท)
24 เดือน
36 เดือน
48 เดือน
60 เดือน
Trident 660
313,000
31,300
10%
281,700
Yes
3.95%
12,665
8,753
6,797
5,623
313,000
46,950
15%
266,050
No
3.75%
11,917
8,222
6,375
5,266
313,000
62,600
20%
250,400
No
3.75%
11,216
7,739
6,000
4,956
ตารางผ่อน Street Twin
รุ่น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
จำนวนเงินดาวน์ (บาท)
อัตราเงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท)
ค้ำประกัน
ยอดดอกเบี้ย
ต่อปี
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน(บาท)
24 เดือน
36 เดือน
48 เดือน
60 เดือน
399,000
39,900
10%
359,100
Yes
3.49%
16,007
11,020
8,526
7,030
399,000
59,900
15%
339,100
No
3.29%
15,059
10,350
7,995
6,582
399,000
79,800
20%
319,200
No
3.29%
14,176
9,742
7,526
6,196
ตารางผ่อน Street Twin Gold line
รุ่น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
จำนวนเงินดาวน์ (บาท)
อัตราเงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท)
ค้ำประกัน
ยอดดอกเบี้ย
ต่อปี
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน(บาท)
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
Street Twin Gold line
(Limited Edition)
424,000 42,400 10% 381,600 Yes 3.49% 17,010 11,710 9,060 7,470
424,000 63,600 15% 360,400 No 3.29% 16,005 11,000 8,497 6,995
424,000 84,800 20% 339,200 No 3.29% 15,064 10,353 7,997 6,584
ตารางผ่อน Bonneville T100
รุ่น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
จำนวนเงินดาวน์ (บาท)
อัตราเงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท)
ค้ำประกัน
ยอดดอกเบี้ย
ต่อปี
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน(บาท)
24 เดือน
36 เดือน
48 เดือน
60 เดือน
New Bonneville T100 (2021) 462,000 46,200 10% 415,800 Yes 3.49% 18,535 12,760 9,872 8,140
462,000 69,300 15% 392,700 No 3.29% 17,440 11,985 9,258 7,622
462,000 92,400 20% 369,600 No 3.29% 16,414 11,280 8,714 7,174
ตารางผ่อน Bonneville T120
รุ่น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
จำนวนเงินดาวน์ (บาท)
อัตราเงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท)
ค้ำประกัน
ยอดดอกเบี้ย
ต่อปี
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน(บาท)
24 เดือน
36 เดือน
48 เดือน
60 เดือน
Bonneville T120 Bud Ekins
566,000
56,600
10%
509,400
Yes
3.49%
22,707
15,632
12,095
9,972
566,000
84,900
15%
481,100
No
3.29%
21,365
14,683
11,342
9,338
566,000
113,200
20%
452,800
No
3.29%
20,109
13,820
10,675
8,789
568,000 56,800 10% 511,200 Yes 3.49% 22,787 15,687 12,137 10,007
568,000 85,200 15% 482,800 No 3.29% 21,441 14,735 11,383 9,371
568,000 113,600 20% 454,400 No 3.29% 20,180 13,869 10,713 8,820
568,000 56,800 10% 511,200 Yes 3.49% 22,787 15,687 12,137 10,007
568,000 85,200 15% 482,800 No 3.29% 21,441 14,735 11,383 9,371
568,000 113,600 20% 454,400 No 3.29% 20,180  13,869 10,713 8,820
ตารางผ่อน Rocket 3
รุ่น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
จำนวนเงินดาวน์ (บาท)
อัตราเงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท)
ค้ำประกัน
ยอดดอกเบี้ย
ต่อปี
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน(บาท)
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
975,000 97,500 10% 877,500 Yes 3.49% 39,115 26,928 20,834 17,178
975,000 146,300 15% 828,700 No 3.29% 36,802 25,292 19,537 16,084
975,000 195,000 20% 780,000 No 3.29% 34,639 23,806 18,389 15,139
1,005,000 100,500 10% 904,500 Yes 3.49% 40,319 27,756 21,475 17,706
1,005,000 150,800 15% 854,200 No 3.29% 37,934 26,070 20,138 16,579
1,005,000 201,000 20% 804,000 No 3.29% 35,705 24,538 18,955 15,605
1,015,000 101,500 10% 913,500 Yes 3.49% 40,720 28,032 21,689 17,882
1,015,000 152,300 15% 862,700 No 3.29% 38,312 26,330 20,339 16,744
1,015,000 203,000 20% 812,000 No 3.29% 36,060 24,782 19,143 15,760
ตารางผ่อน Bonneville Bobber (2021)
รุ่น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
จำนวนเงินดาวน์ (บาท)
อัตราเงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท)
ค้ำประกัน
ยอดดอกเบี้ย
ต่อปี
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน(บาท)
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
605,000 60,500 10% 544,500 Yes 3.49% 24,272 16,709 12,928 10,659
605,000 90,800 15% 514,200 No 3.29% 22,835 15,694 12,123 9,980
605,000 121,000 20% 484,000 No 3.29% 21,494 14,772 11,411 9,394
ตารางผ่อน Bonneville Speedmaster (2021)
รุ่น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
จำนวนเงินดาวน์ (บาท)
อัตราเงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท)
ค้ำประกัน
ยอดดอกเบี้ย
ต่อปี
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน(บาท)
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
605,000 60,500 10% 544,500 Yes 3.49% 24,272 16,709 12,928 10,659
605,000 90,800 15% 514,200 No 3.29% 22,835 15,694 12,123 9,980
605,000 121,000 20% 484,000 No 3.29% 21,494 14,772 11,411 9,394
ตารางผ่อน Street Scrambler Sanstrom (2021)
รุ่น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
จำนวนเงินดาวน์ (บาท)
อัตราเงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท)
ค้ำประกัน
ยอดดอกเบี้ย
ต่อปี
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน(บาท)
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
494,000 49,400 10% 444,600 Yes 3.49% 19,819 13,644 10,556 8,704
494,000 74,100 15% 419,900 No 3.29% 18,648 12,816 9,900 8,150
494,000 98,800 20% 395,200 No 3.29% 17,551 12,062 9,317 7,671
ตารางผ่อน Tiger 850 Sport
รุ่น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
จำนวนเงินดาวน์ (บาท)
อัตราเงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท)
ค้ำประกัน
ยอดดอกเบี้ย
ต่อปี
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน(บาท)
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
480,000 48,000 10% 432,000 Yes 3.49% 19,257 13,257 10,257 8,457
480,000 72,000 15% 408,000 No 3.29% 18,119 12,452 9,619 7,919
480,000 96,000 20% 384,000 No 3.29% 17,053 11,720 9,053 7,453

“ถ้าเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์ triumph ให้นึกถึงเรา

และคุณจะรู้ว่าทำไมต้อง Triumph Bangkok Ram”